Samodzielne Koło Terenowe nr 68 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Banacha 10